Läppenna

Med läppenna kan du både vässa din amorbåge, jämna ut en oregelbunden form, öka munnens fyllighet eller dämpa dess storlek. Max Factor har alla färger, för alla önskemål!