Primer

PRIMER FÄSTER DIN MAKEUP UNDERIFRÅN, GER FÖRBÄTTRAD GLIDYTA OCH HÄFTGRUND ÅT ALLA SORTERS FOUNDATION, OCH ÖKAR LIVSLÄNGDEN PÅ DIN BAS MED MINST DET DUBBLA.